Wójt Gminy Krzyżanów

mgr inż. Tomasz Jakubowski

 

 

 

 

tel. 24 356 29 02

 

 

 

1.       Wójt jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego   w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek   organizacyjnych.

 

  2. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

  

   1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

   2) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;

   3) projektowanie i realizacja strategii rozwoju gminy;

   4) określanie polityki kadrowej i płacowej;

   5) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena   kadry kierowniczej urzędu;

   6) udzielanie pełnomocnictw procesowych;

   7) wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesji sprawozdań z ich

       wykonania;

   8) prowadzenie gospodarki finansowej gminy;

   9) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;

  10) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa,

       regulaminem oraz uchwałami rady.

 

  3.   Wójt może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie niektórych spraw Gminy.   W sprawach powierzonych Sekretarz realizuje kompetencje Wójta.

 

  4. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji  publicznej.

  Wójt może upoważnić innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu

  decyzji administracyjnych .


 


 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-16 10:32:15
  • Liczba odsłon: 5045
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1089425]

przewiń do góry