Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
177 05.08.2020 r. - Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-08-05
176 03.08.2020 r. - Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-08-03
175 31.07.2020r. - Przetarg nieograniczony - Oczyszczenie i udrożnienie rowów, odtworzenie zjazdów i zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2112E relacji Bedlno - Młogoszyn - Ktery o długości 2,512 km na odcinku od granicy gminy Bedlno do km 2+512,00 (wjazdu na wiadukt autostrady - granicy pasa autostrady) w gminie Krzyżanów Idziak Danuta 2020-07-31
174 10.07.2020 r. - Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowychUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych Idziak Danuta 2020-07-28
173 10.07.2020 r. - Przetarg nieograniczony - Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-07-28
172 19.06.2020 r. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Idziak Danuta 2020-07-09
171 23.04.2020 r. - Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-04-24
170 04.03.2020 r. - Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-03-04
169 20.01.2020 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa dwóch odcinków dróg o łącznej długości 0,54 km położonych w miejscowościach Zawady oraz Krzyżanówek w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2020-02-28
166 25.11.2019 r. Przetarg nieograniczony "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów" Idziak Danuta 2019-12-19
168 18.12.2019 r. - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2019-12-18
167 09.12.2019 r. - Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2019-12-09
165 27.09.2019 r. Przetarg nieograniczony "Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 102152E i Nr 102153E od DK 92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku" Idziak Danuta 2019-10-21
164 27.09.2019 r. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2019-09-27
163 13.06.2019 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku o długości 3,771 km od miejscowości Siemienice do miejscowości Ktery - etap II" Idziak Danuta 2019-07-25
162 28.03.2019 r. Przetarg nieograniczony "Głęboka termomodernizacja budynków strażnic wraz z remontem pomieszczeń OSP Ktery i OSP Wały" Idziak Danuta 2019-04-29
161 03.12.2018 r. - Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2018-12-11
159 17.08.2018 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157E na odcinku 430 mb w miejscowości Krzyżanówek w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-10-05
158 25.06.2018 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa siedmiu odcinków dróg gminnych o łącznej długości 4,465 km w miejscowościach: Brony, Kaszewy Dworne, Kaszewy Kościelne, Łęki Górne, Władysławów, Wojciechowice, Złotniki w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-07-23
157 12.04.2018 r. Przetarg nieograniczony "Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowościach Ktery i Marcinów w Gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-05-18
156 24.01.2018 r. -Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości3,992 km w miejscowościach: Kaszewy Dworne, Krzyżanówek, Rustów, Władysławów w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-03-29
153 25.04.2017 r. - Przetarg nieograniczony "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2017-05-30
147 Przetarg ofertowy na sprzedaż beczki asenizacyjnej - Zarządzenie nr 25/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. Idziak Danuta 2016-04-12
145 Przetarg ofertowy na sprzedaż beczki asenizacyjnej - Zarządzenie Nr 18/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 22 marca 2016 r. Idziak Danuta 2016-03-23
143 Przetarg ofertowy sprzedaży beczki asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów (Zarządzenie nr 12/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 29 lutego 2016 r.) Idziak Danuta 2016-02-29
142 Przetarg ofertowy sprzedaży beczki asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów (Zarządzenie nr 10/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 11 lutego 2016 r.) Idziak Danuta 2016-02-11
140 Zarządzenie Nr 07/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie sprzedaży beczki asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2016-01-21
136 Przetarg ofertowy beczki asenizacyjnej Idziak Danuta 2015-12-18
127 Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Idziak Danuta 2014-07-17
125 Przetarg nieograniczony na "Przedszkole start w przyszłość" - dostawa i montaż placów zabaw, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych dla potrzeb dzieci w wieku trzech i czterech lat w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Idziak Danuta 2014-07-09
122 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-03-24
119 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-01-03
117 Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-08-14
116 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-05-28
114 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-03-13
111 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2012-10-25
110 Przetarg nieograniczony na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2012-08-21
107 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2012-05-11
108 Przetrag nieograniczony na: budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne w gminie Krzyżanów Idziak Danuta 2012-05-11
106 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieuchomości w miejscowości Wały Idziak Danuta 2012-03-15
103 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wałach Idziak Danuta 2012-01-10
100 Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Młogoszyn i Kaszewy Kolonia Idziak Danuta 2011-12-29
101 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Konary Idziak Danuta 2011-12-29
95 Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki "Ostrówek" Idziak Danuta 2011-08-26
81 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kaszewach Dwornych Idziak Danuta 2011-02-16
80 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Krzyżanów położonej w obrębie Kaszewy Dworne. Idziak Danuta 2010-12-30
75 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2010-10-25
74 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Marcinowie Idziak Danuta 2010-09-09
71 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Marcinów Idziak Danuta 2010-07-13
66 Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95i Pb98 w 2010 r. do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2009-12-10
64 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Siemienicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie. Idziak Danuta 2009-10-16
61 Dostawa(zakup) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2008-11-28
60 Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Wierzyki Idziak Danuta 2008-08-23
59 Przebudowa dróg gminnych poprzez położenie destruktu we wsiach Goliszew, Marcinów, Konary-Malewo, Wały A, Gmina Krzyżanów woj.łódzkie Idziak Danuta 2008-07-01
57 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2008-06-23

[Liczba odsłon: 1082132]

przewiń do góry