mgr Emilia Widawska

 

 

tel. 24 356 22 01

 

 

 

 

1.   Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością referatów i jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

 

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 

1) przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem;

2) nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości     i obsługi księgowej budżetu;

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem    finansowym;

5) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów   dot. operacji gospodarczych i finansowych;

6) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań     pieniężnych;

7) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

8) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji     o sytuacji finansowej gminy;

9) opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;

10) wykonywanie zadań kierownika Referatu Finansowego;

11) wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta.

 

 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 15:24:11
  • Liczba odsłon: 3966
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1812988]

przewiń do góry