Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie   odroczenia   należności   za   zużycie wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie   odroczenia   należności   za wywóz nieczystości   płynnych.

Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie umorzenia należności za energie elektryczną.

Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 stycznia 2010 roku.

Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie   rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody.

Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie   zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na rok 2010.

Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie   odroczenia   należności   za   zużycie wody wg wodomierza.  

Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie   odroczenia   należności   za   zużycie wody wg wodomierza.  

Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie   wykonania uchwały budżetowej Gminy Krzyżanów na rok 2010

Załącznik 1 i 2

Zarządzenie nr 13/2010 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 r.

Załącznik 1,2,3,4,5,6,7

Załącznik 8

Zarządzenie nr 14/2010 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 r.

Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 r.

Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie   zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na rok 2010

Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie   zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na rok 2010

Zarządzenie nr 18/2010 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych   oświaty na 2010 r.

Zarządzenie nr 20/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 22/2010 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 marca 2010 roku.

Zarządzenie nr 26/2010 w sprawie rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 27/2010 w sprawie   umorzenia odsetek z tytułu należności za zużycie wody.

Zarządzenie nr 28/2010    w sprawie umorzenia   odsetek z tytułu   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 30/2010 w sprawie   rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody.

Zarządzenie nr 32/10 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia niż sobota

Zarządzenie nr 33/10 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Zarządzenie 35/10 w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samorządowej instytucji kultury w Gminie Krzyżanów

Zarządzenie nr 36/10 w sprawie: wprowadzenia instrukcji regulującej gospodarkę    samochodową w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 37/10 w sprawie: wprowadzenia instrukcji regulującej gospodarkę samochodową oraz sprzętem silnikowym Gminy Krzyżanów użytkowanym nieodpłatnie przez   Ochotnicze Straże   Pożarne z terenu Gminy   Krzyżanów

Zarządzenie nr 40/2010 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 41/2010 w sprawie   rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody.

Zarządzenie 42/2010 w sprawie   rozłożenia   na   raty     należności   za    zużycia   wody.

Zarządzenie 43/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie nr 44/2010 w sprawie: zmiany ustalonego w regulaminie pracy rozkładu czasu pracy.

Zarządzenie nr 47/2010 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 53/10 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Krzyżanów.

Zarządzenie nr 54/2010 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie nr 59/2010 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 60/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Krzyżanowie oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

Zarządzenie 68/2010 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyznów z dnia10 sierpnia 2010 roku.

Zarządzenie nr 61/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2010 z dnia 21 maja 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Krzyżanowie.

Zarządzenie 76/10   w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości gruntowej   położonej w Marcinowie, działka nr 33/2 o pow. 0,07 i działka nr 34/2 o pow. 0,04

Zarządzenie 77/10  W sprawie zmiany zarządzenia nr 55/09 z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanów

Zarządzenie nr 90/10 W sprawie udzielenia pracownikom   dni wolnych wynikających z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia niż sobota.

Zarządzenie nr 91/10 w sprawie umorzenia należności za zużycie wody    oraz umorzenie odsetek

Zarządzenie nr 98/10 W sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/09 z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych urzędu gminy w Krzyżanowie

Zarządzenie nr 101/10 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia     01 grudnia 2010 roku.

Zarządzenie nr 103/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Zarządzenie nr 104/10 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia    06 grudnia 2010 roku.

Zarządzenie nr 107/10 w sprawie umorzenia należności z tytułu przyłącza wodociągowego oraz umorzenie odsetek.

Zarządzenie nr 108/10 w sprawie umorzenia należności z tytułu przyłącza telefonicznego oraz umorzenie odsetek.

Zarządzenie nr 116/10 w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność gminy.

Zarządzenie nr 117/10 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia     30 grudnia 2010 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-15 09:18:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 19:06:47
  • Liczba odsłon: 1854
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1813036]

przewiń do góry