Uchwała Nr III/517/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzyżanów

  s. 1

  s. 2

 

 Uchwała Nr III/518/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów

  s. 1

 s. 2

 

  Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2015

  zał. 1

  zał. 2

 zał. 3

 

  Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2012 rok

  cz. opisowa

  tab. 1

  tab.  2

  tab. 3

  tab. 3a

  tab. 4

  tab. 5

  tab. 6

  tab. 7

  tab. 8

  tab. 9

  tab. 10

  zał. 1

 

  Uchwała Nr III/93/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2012 rok deficytu budżetowego Gminy Krzyżanów

  s. 1

  s. 2

 

 Uchwała Nr III/94/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanów

  s. 1

  s. 2

 

  Sprawozdanie finansowe - 30.06.2012r.

 

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za I półrocze 2012 r.

  tab. 1

   tab. 2

  tab. 3

  tab. 4

  tab. 5

  tab. 6

  tab. 7

  tab. 8

  tab. 9

  tab. 10

  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2015 za I półrocze 2012 r.

 

  Sprawozdanie  - 2012 rok

 

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za 2012 rok - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 listopada 2013 r. poz. 4709 - https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/4709/akt.pdf

   tab.1

  tab.2

  tab.3

  tab.4

  tab.5

  tab.6

  tab.7

  tab.8

  tab.9

   tab.10

  tab.11

  tab.12

  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2015 za 2012 rok

  Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanna Wegner
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-14 08:01:48
  • Liczba odsłon: 1363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1812932]

przewiń do góry