Rb - NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
  Rb - 28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
  Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 
  Uchwała nr VIII/10 8 /2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 marca 2016 r. poz. 1015

  Uchwała nr VIII/107/2016 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019

  

  Uchwała Nr III/369/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów   


  Uchwała Nr III/368/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzyżanów

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-11 10:31:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-09 07:24:45
  • Liczba odsłon: 1392
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907581]

przewiń do góry