O G Ł O S Z E N I E

 

                Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 368, poz. 3504)

 

zapraszam

 

do udziału w konsultacjach, których przedmiotem będzie projekt programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Krzyżanów, w zakresie treści projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanów w sprawie programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach: 07.07.2015r. – 14.07.2015r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii przez organizacje i podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Krzyżanów.

Projekt Uchwały Rady Gminy Krzyżanów w sprawie programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok zostanie zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy Krzyżanów pod adresem www.ugkrzyzanow.bip.org.pl ,   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanów oraz przesłany znanym organizacjom pozarządowym.

  Pisemne opinie w sprawie konsultowanego projektu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów do dnia   14.07.2015r.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie BIP Urzędu Gminy Krzyżanów

 

Wójt

mgr inż. Tomasz Jakubowski

 

Krzyżanów, 2015.06.30.

 

 

 

Krzyżanów, 2015-07-23

  

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY GMINY KRZYŻANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016

 

 

                W związku z ogłoszeniem w dniu 30.06.2015r. konsultacji, których przedmiotem był projekt programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok do dnia 14.07.2015r. nie wpłynęła żadna pisemna opinia złożona przez organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Gminy Krzyżanów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabella Sobolewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-04 13:13:32
  • Liczba odsłon: 1029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903205]

przewiń do góry