Prognoza długu i spłat zobowiązań na 2011 rok i lata następne

 

Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

s. 1

s. 2

s. 3

s. 4

s. 5

s. 6

s. 7

s. 8

 

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

s. 1

s. 2

s. 3

s. 4

s. 5

s. 6

s. 7

s. 8

s. 9

s. 10

s. 11

s. 12

s. 13

s. 14

s. 15

s. 16

 

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

s. 1

s. 2

s. 3

 

 

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

 

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

 

Uchwała nr III/190/2011 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na rok 2011 deficytu budżetowego Gminy Krzyżanów

strona 1

strona 2

 

Uchwała nr III/189/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanów

strona 1

strona 2

 

Uchwała nr III/73/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krzyżanów na 2011 rok

 

Uchwała nr III/74/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzyżanów

strona 1

strona 2

 

Uchwała nr III/75/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprwie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów

strona 1

strona 2

 

Uchwała nr IV/25/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2011 roku

część opisowa

tab.1

tab.2

tab.3

tab.3a

tab.4

tab.5

tab.6

tab.7

tab.8

tab.9

tab.10

załącznik 1

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za 2011 rok

tab. 1

tab. 2

tab. 3

tab. 4

tab. 5

tab. 6

tab. 7

tab. 8

tab. 9

tab. 10

tab. 11

tab. 12

tab. 13

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2011-2014

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzyżanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

 

  Uchwała Nr III/192/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2011 rok

 

  Sprawozdanie finansowe - 31.12.2011r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-08 16:37:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-11 08:40:04
  • Liczba odsłon: 1720
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903217]

przewiń do góry