Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze np. sołectwa.

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały,  po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

 

 

 

Przy utworzeniu jednostki pomocniczej Rada Gminy powinna uwzględnić następujące zasady:

 

- inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organu Gminy,

 

- utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

 

- projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

 

- przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości

 uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w obradach sesji bez prawa do udziału w głosowaniu.

 

Jednostkami pomocniczymi Gminy Krzyżanów jest 31 sołectw.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 13:10:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-19 17:00:46
  • Liczba odsłon: 3726
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1812921]

przewiń do góry