Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2005 roku:

 

Zarządzenie nr 1/2005 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie nr 2/2005 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia niż sobota

Zarządzenie nr 3/2005 w sprawie opracowania układu wykonawczego budzetu gminy Krzyżanów na 2005 rok

Zarządzenie nr 4/2005 w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie na 2005 rok

Zarządzenie nr 5/2005 w sprawie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyzanowie na 2005 rok. 

Zarządzenie nr 6/2005 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych oświaty na 2005r.

Zarządzenie nr 7/2005 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 24 lutego 2005r.

str.1

str.2

Zarządzenie nr 8/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZakładowegoFunduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 9/2005 w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej

str. 1

str.2

Zarządzenie nr 10/2005 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych oswiaty na 2005r.

str.1   

str. 2

Zarządzenie nr 11/2005 w sprawie opracowania budżetowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

str. 1

str. 2

Zarządzenie nr 12/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok. 

Zarządzenie nr 13/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy

Zarządzenie nr 14/2005 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 

Zarządzenie nr 15/05 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 marca 2005 roku 

Zarządzenie nr 16/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy Krzyżanów.

strona 1

strona 2

Zarządzenie nr 17/05 w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania na terenie gminy "Stałego Dyżuru" na czas zwenętrznego zagrożenia państwa i wojny 

Zarządzenie nr 18/05 w sprawie określenia sposobu realizacji Uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

Zarządzenie nr 19/05 w sprawie zmiany układu wykonwczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok

strona 1

strona 2

Zarządzenie nr 20/2005 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 4 czerwca 2005 roku

strona 2

Zarządzenie nr 21/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 21/2005

Zarządzenie nr 22/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

Zarządzenie nr 23/2005 w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 23/2005 

Zarządzenie nr 24/2005 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych oświaty na 2005r.

strona 1

strona 2

Zarządzenie nr 25/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.  

strona 1

strona 2

Zarządzenie nr 26/2005 w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej

strona 1

strona 2

Zarządzenie nr 27/2005 zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

strona 1

strona 2

Zarządzenie nr 28/2005 w sprawie  powołania składu osobowego Gminnej Komisji d/s szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy na trenie Gminy Krzyżanów

Zarządzenie nr 29/2005 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 września 2005 roku.

Zarządzenie nr 30/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

strona 1

Zarządzenie nr 31/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 25 września 2005r.

Zarządzenie nr 32/2005 w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej

Zarządzenie nr 33/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

strona 1

Zarządzenie nr 34/2005 w sprawie powołania członków komisji

Zarządzenie nr 35/2005 w sprawie sprostowania Zarządzenia Wójta Gminy Krzyżanów nr 31/05 z dnia 1 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 25 września 2005r.

Zarządzenie nr 36/2005 w sprawie określenia sposobu realizacji Uchwał rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 sierpnia 2005 roku.

Zarządzenie nr 37/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta rzeczypospolitej polskiej, zarzadzonych na dzień 9 października 2005r.

Zarządzenie nr 38/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

Zarządzenie nr 39/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

strona 1

Zarządzenie nr 40/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

strona 1

strona 2

Zarządzenie nr 41/2005 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych oświaty na 2005 rok.

strona 1

Zarządzenie nr 42/2005 w sprawie zmniejszenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

Zarządzenie nr 43/2005 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. 

Zarządzenie nr 44/2005 w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 45/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

Zarządzenie nr 46/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy

Zarządzenie nr 47/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.

strona 2

strona 3

strona 4

Zarządzenie nr 48/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie nr 49/2005 zmieniające zarządzenie nr 11/2005 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 18 marca 2005r. w sprawie opracowania budżetowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.

Zarządzenie nr 50/2005 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych oświaty na 2005r.

strona 2

strona 3

strona 4

Zarządzenie nr 51/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy.

Zarządzenie nr 52/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

strona 2

Zarządzenie nr 53/2005 w sprawie określenia sposbu realizacji Uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 października 2005r.

Zarządzenie nr 54/2005 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie nr 55/2005 w sprawie wprowadzenia do użytku gminnego planu reagowania kryzysowego

strona 2

Zarządzenie nr 56/2005 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie gminy

strona 2

Zarządzenie nr 57/2005 w sprawie określenia sposobu realizacji Uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 listopada 2005r.

strona 2

Zarządzenie nr 58/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 59/2005 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 60/2005 w sprawie powołania zespołu spisowego

Zarządzenie nr 61/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

strona 2

Zarządzenie nr 62/2005 zmieniajace zarządzenie nr 11/2005 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie opracowania budżetowego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

Zarządzenie nr 63/2005 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanaie zasiłku pieniężnego

Zarządzenie nr 64/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 65/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok

strona 2

strona 3

strona 4

Zarządzenie nr 66/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2005 rok.

strona 2

strona 3

strona 4

strona 5

Zarządzenie nr 67/2005 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie nr 68/2005 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych oświaty na 2005 rok 

strona 2

strona 3

strona 4

strona 5

Zarządzenie nr 69/2005 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2006 rok.

strona 2

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 15:59:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-03 15:59:53
  • Liczba odsłon: 1348
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1813019]

przewiń do góry