Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

W NASZEJ GMINIE REALIZOWANY JEST PROJEKT

,,PRZEDSZKOLE –START   W PRZYSZŁÓŚĆ

  

 

Informacja Wójta Gminy Krzyżanów

    

    Terminarz wywozu odpadów z terenu Gminy Krzyżanów - od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.  

 

    Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków

      

  Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 lipca 2013 r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r.

  Pisma w sprawie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku:

  - opinia Państwoego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

  - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

 

   Informacja o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego

   Informacja o wejściu w życie zmian dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego

   Informacja

   Informacja

    Przygotuj się do naziemnej telewizji cyfrowej w twoim domu - plakat, 

    ulotka

 

 

Samorząd Gminy Krzyżanów zaprasza na uroczystość DNIA KOBIET

  zaproszenie

 

W NASZEJ GMINIE REALIZOWANY JEST PROJEKT:

  „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Krzyżanów ”

      zał.

 

 

  Przetarg "Dostawa oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów" - ogłoszenie z dn. 02.01.2012r. -   ZOBACZ

  ----> Inne informacje: Przetargi

 

 Zakup koparko-ładowarki

Przetarg "Przetarg Rozbudowa i remont dróg gminnych  "-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

Przetarg "Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków  "-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg"Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Kaszewy Dworne""-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Przetarg Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Krzyżanów  "-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów" "-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg"Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

 

 

 

Przetarg"Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Marcinów""-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg"Rozbudowa i remont nawierzchni dróg gminnych""-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych i Kterach"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych i Kterach"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postęp.

 

Przetarg "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych i Kterach"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Informacja

 

Przetarg "Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98 w  2010 r. do pojazdów Gminy Krzyżanów"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżanowie"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Dostawa (zakup) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzyżanów"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Przebudowa drogi gminnej Wierzyki-Wały, Gmina Krzyżanów, woj.łódzkie"-ZOBACZ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaź nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Wierzyki-ZOBACZ ---> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg "Przebudowa grogi gminnej Ktery-Nowe Ktery, Gmina Krzyżanów"-ZOBACZ ---> Inne informacje : Przetargi

Przetarg " Przebudowa drogi gminnej Różanowice-Krzyżanówek, Gmina Krzyżanów"

  - ZOBACZ --> Inne informacje : Przetargi

 

 

 

  O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW   z dnia   19 września   2007 roku

  w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1989 r.

 

 

 

 

 

 

Wszystkich Państwa odwiedzających naszą stronę informujemy, że :

 

1. Zadanie pn.: zakup ciągnika wraz

  z beczką asenizacyjną zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  w Łodzi

 

 

 

2. Zadanie pn.: zakup kosiarki( gałęziarki )ciągnikowej zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

 

 

 

3.Zadanie pn: Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

4. Zadanie pn.:  Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną słomą Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

 

Przetarg " Wykonanie termoizolacji, przebudowy kotłowni, instalacji c.o Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych" - ZOBACZ --> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg " Wymiana posadzek w budynku Gimnazjum w Krzyżanowie, Gmina Krzyżanów, woj.łódzkie" - ZOBACZ --> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg " Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsiach Złotniki i Kaszewy Dworne, Gmina Krzyżanów, woj. łódzkie" - ZOBACZ --> Inne informacje : Przetargi

 

Przetarg " Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Stefanów, Gmina Krzyżanów, woj. łódzkie

  - ZOBACZ --> Inne informacje : Przetargi

 

 

 

Przetarg "dokumentacja na drogi" - ZOBACZ --> Inne informacje : Przetargi

 

 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej województwa łódzkiego w powiecie kutnowskim

https://ugkrzyzanow.bip.org.pl/pliki/ugkrzyzanow/img0108.jpg

https://ugkrzyzanow.bip.org.pl/pliki/ugkrzyzanow/img0109.jpg

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Idziak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-02 08:15:28
  • Liczba odsłon: 17803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1813050]

przewiń do góry