Krzyżanów, dnia  5 stycznia 2015 roku

 

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

       

  Wójt Gminy Krzyżanów działając na podstawie przepisów  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 856.) i przygotowaniem projektu Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Krzyżanów w roku 2015, prosi o zgłaszanie się organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, w sprawie wydania opinii do projektu programu, na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia o ochronie zwierząt (t.j. z 2014 r. poz. 379, 1072.) Projekt Programu dostępny jest na wniosek organizacji społecznych w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów. Zgłoszenie opinii w przedmiotowej sprawie możliwe jest w terminie 21 dni od dnia publikacji komunikatu. Nie wydanie opinii w tym czasie, uznaje się za akceptację przesłanego Programu.

Na podstawie art. 11austawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co rocznie do dnia 31 marca.   

 

 

 

 

 

                                                                                                      WÓJT

/mgr inż. Tomasz Jakubowski/

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jakub Maciejewski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 10:46:52
  • Liczba odsłon: 1110
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903231]

przewiń do góry