Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
152 Przetarg nieograniczony "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2017-04-25
144 Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w Krzyżanowie Idziak Danuta 2016-03-31
137 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2015-12-31
132 Przetarg nieograniczony - dostawa ciągnika z beczką asenizacyjną dla Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2015-03-15
128 Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-08-28
105 Przetarg nieograniczony na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2012-04-19
104 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Gimnazjum w Krzyżanowie Idziak Danuta 2012-02-18
82 Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków Idziak Danuta 2011-03-16
73 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych gmina Krzyżanów Idziak Danuta 2010-09-17
72 Plac zabaw przy szkole podstawowej w Kaszewach Dwornych gmina Krzyżanów. Idziak Danuta 2010-08-17
68 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych i Kterach Idziak Danuta 2010-02-19

[Liczba odsłon: 1661237]

przewiń do góry