Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
196 23.09.2022 r. - Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów (Konary) Idziak Danuta 2022-09-23
195 02.08.2022 r. - Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów (Konary) Idziak Danuta 2022-08-02
194 02.08.2022 r. - Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów (Micin) Idziak Danuta 2022-08-02
193 17.05.2022 r. - Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów (Micin) Idziak Danuta 2022-05-17
192 17.05.2022 r. - Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2022-05-17
191 16.11.2021 r. - Ogłoszenie o rokowaniach Idziak Danuta 2022-02-07
190 20.08.2021 r. - Ogłoszenie o rokowaniach Idziak Danuta 2021-08-31
189 25.06.2021 r. Przetarg ofertowy na sprzedaż kosiarki ciągnikowej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2021-06-29
188 26.05.2021 r. - Przetarg ofertowy na sprzedaż kosiarki ciągnikowej Idziak Danuta 2021-05-26
187 04.05.2021 r. - Przetarg ofertowy na sprzedaż kosiarki ciągnikowej Idziak Danuta 2021-05-04
186 25.03.2021 r. - Ogłoszenie o rokowaniach Idziak Danuta 2021-03-25
185 23.03.2021 r. - Przetarg ofertowy na sprzedaż kosiarki ciągnikowej Idziak Danuta 2021-03-23
184 24.02.2021 r. Przetarg ofertowy na sprzedaż kosiarki ciągnikowej Idziak Danuta 2021-02-26
183 27.01.2021 r.- Przetarg oferowy na sprzedaż kosiarki ciągnikowej Idziak Danuta 2021-01-27
182 31.12.2020 r. - Przetarg ofertowy kosiarki ciągnikowej Idziak Danuta 2020-12-31
181 04.12.2020 r. - Ogłoszenie o rokowaniach Idziak Danuta 2020-12-07
179 02.10.2020 r. - Przetarg nieograniczony "Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery oraz budowa sieciowych zbiorników wody pitnej wraz z pompownią sieciową w miejscowości Siemienice, gmina Krzyżanów" Idziak Danuta 2020-10-28
178 10.08.2020 r. - Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-08-10
176 03.08.2020 r. - Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-08-03
171 23.04.2020 r. - Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-04-24
170 04.03.2020 r. - Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-03-04
168 18.12.2019 r. - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2019-12-18
167 09.12.2019 r. - Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2019-12-09
164 27.09.2019 r. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2019-09-27
158 25.06.2018 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa siedmiu odcinków dróg gminnych o łącznej długości 4,465 km w miejscowościach: Brony, Kaszewy Dworne, Kaszewy Kościelne, Łęki Górne, Władysławów, Wojciechowice, Złotniki w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-07-23
157 12.04.2018 r. Przetarg nieograniczony "Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowościach Ktery i Marcinów w Gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-05-18
156 24.01.2018 r. -Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości3,992 km w miejscowościach: Kaszewy Dworne, Krzyżanówek, Rustów, Władysławów w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-03-29
153 25.04.2017 r. - Przetarg nieograniczony "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2017-05-30
147 Przetarg ofertowy na sprzedaż beczki asenizacyjnej - Zarządzenie nr 25/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 12 kwietnia 2016 r. Idziak Danuta 2016-04-12
145 Przetarg ofertowy na sprzedaż beczki asenizacyjnej - Zarządzenie Nr 18/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 22 marca 2016 r. Idziak Danuta 2016-03-23
143 Przetarg ofertowy sprzedaży beczki asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów (Zarządzenie nr 12/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 29 lutego 2016 r.) Idziak Danuta 2016-02-29
142 Przetarg ofertowy sprzedaży beczki asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów (Zarządzenie nr 10/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 11 lutego 2016 r.) Idziak Danuta 2016-02-11
140 Zarządzenie Nr 07/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie sprzedaży beczki asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2016-01-21
136 Przetarg ofertowy beczki asenizacyjnej Idziak Danuta 2015-12-18
127 Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Idziak Danuta 2014-07-17
125 Przetarg nieograniczony na "Przedszkole start w przyszłość" - dostawa i montaż placów zabaw, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych dla potrzeb dzieci w wieku trzech i czterech lat w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Idziak Danuta 2014-07-09
122 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-03-24
119 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-01-03
117 Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-08-14
116 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-05-28
114 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-03-13
111 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2012-10-25
110 Przetarg nieograniczony na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2012-08-21
107 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2012-05-11
108 Przetrag nieograniczony na: budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne w gminie Krzyżanów Idziak Danuta 2012-05-11
106 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieuchomości w miejscowości Wały Idziak Danuta 2012-03-15
103 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wałach Idziak Danuta 2012-01-10
100 Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Młogoszyn i Kaszewy Kolonia Idziak Danuta 2011-12-29
101 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Konary Idziak Danuta 2011-12-29
95 Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki "Ostrówek" Idziak Danuta 2011-08-26
81 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kaszewach Dwornych Idziak Danuta 2011-02-16
80 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Krzyżanów położonej w obrębie Kaszewy Dworne. Idziak Danuta 2010-12-30
75 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2010-10-25
74 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Marcinowie Idziak Danuta 2010-09-09
71 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Marcinów Idziak Danuta 2010-07-13
66 Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95i Pb98 w 2010 r. do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2009-12-10
64 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Siemienicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie. Idziak Danuta 2009-10-16
61 Dostawa(zakup) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2008-11-28
60 Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Wierzyki Idziak Danuta 2008-08-23
59 Przebudowa dróg gminnych poprzez położenie destruktu we wsiach Goliszew, Marcinów, Konary-Malewo, Wały A, Gmina Krzyżanów woj.łódzkie Idziak Danuta 2008-07-01
57 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2008-06-23
56 Dostawa destruktu wraz z transportem-materialu pochodzącego z rozbiórki nawierzchni asfaltowej Idziak Danuta 2008-05-20
54 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Wierzyki Idziak Danuta 2008-05-06
51 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Siemienicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie. Idziak Danuta 2007-06-29
50 Dokumentacja na dwie oczyszczalnie ścieków Idziak Danuta 2007-06-04
49 Dostawa nowego ciągnika rolniczego, beczki asenizacyjnej, kosiarki ciągnikowej bijakowej na wysięgniku Idziak Danuta 2007-05-29
48 Budowa garaży w Krzyżanowie Idziak Danuta 2007-05-22
46 Wykonanie termoizolacji, przebudowy kotłowni, instalacji c.o Szkoły Podsawowej w Kaszewach Dwornych Idziak Danuta 2007-04-18
42 dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM Plus o zawartości siarki mniej niez 0,5% dla Gimnazjum w Krzyżanowie Sobolewska Izabela 2007-01-05
41 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na dożywianie dzieci w szkołach w formie goracego posiłku Sobolewska Izabela 2006-11-27
38 wykonanie konserwacji instalacji wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Kterach SK Sobolewska Izabela 2006-11-16
40 praca sprzętu do zimowego utrzymania dóg na terenie Gminy Krzyżanów Sobolewska Izabela 2006-11-16
39 regularny wywóz odpadów stałych, użytkowanie pojemników do ich gromadzenia o poj. 1100 l. oraz wywóz odpadów ciekłych Sobolewska Izabela 2006-11-16
37 przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego Sobolewska Izabela 2006-10-10
36 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pochodzącej z majątku ziemskiego w Siemienicach Sobolewska Izabela 2006-08-29
29 ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacym na dożywianiu dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku Sobolewska Izabela 2006-08-23
35 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont dróg Sobolewska Izabela 2006-08-23
30 remont drogi we Władysławowie Sobolewska Izabela 2006-08-08
27 przetarg nieograniczony na remont drogi w Różanowicach, gm. Krzyżanów,woj. łódzkie Sobolewska Izabela 2006-06-23
28 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dróg we Władysławowie i Żakowicach Sobolewska Izabela 2006-06-23
23 przetarg nieograniczony na remont drogi w Micinie Sobolewska Izabela 2006-06-08
25 przetarg nieograniczony na remont drogi Psurze - Kaszewy Dworne Sobolewska Izabela 2006-06-07
24 przetarg niegraniczony na remont drogi w Goliszewie Sobolewska Izabela 2006-06-06
26 przetarg nieograniczony na remont drogi w Rybiu Sobolewska Izabela 2006-06-06
22 wymiana stolarki w budynku Urzędu Gminy w Krzyżanowie Sobolewska Izabela 2006-05-19
21 wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych Sobolewska Izabela 2006-05-16
19 przebudowa drogi do pól w Micinie, gm. Krzyżanów Sobolewska Izabela 2006-04-21
18 konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006 na terenie Gminy Krzyżanów Sobolewska Izabela 2006-01-25
17 przetarg na pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Krzyżanów Sobolewska Izabela 2005-12-14
16 przetarg na wykonanie konserwacji instalacji wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Kterach SK Sobolewska Izabela 2005-12-14
15 przetarg na wywóz odpadów stałych Sobolewska Izabela 2005-12-14
14 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Młogoszyn gm. Krzyżanów Sobolewska Izabela 2005-09-15
13 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na dożywanie dzieci w szkołach Sobolewska Izabela 2005-07-13
12 przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Psurze Sobolewska Izabela 2005-05-20
11 przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Ktery A Sobolewska Izabela 2005-05-20
10 przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku Urzędu Gminy w Krzyżanowie Sobolewska Izabela 2005-04-11
8 Przebudowa drogi w Krzyżanowie Sobolewska Izabela 2005-03-21
6 przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2004/2005 Sobolewska Izabela 2004-07-21
5 Remont drogi w miejscowowści Kaszewy Tarnowskie gm. Krzyżanów Sobolewska Izabela 2004-07-09
4 Remont drogi w miejscowowści Władysławów gm. Krzyżanów Sobolewska Izabela 2004-07-02
3 Remont drogi w miejscowości Psurze gm. Krzyżanów Sobolewska Izabela 2004-07-02
2 Remont drogi w miejcowości Marcinów gm. Krzyżanów Sobolewska Izabela 2004-07-02
1 wymiana sieci wodociagowej z rur azbestowych wraz z robotami towarzyszącymi w Kterach A Sobolewska Izabela 2004-05-10

[Liczba odsłon: 1719316]

przewiń do góry