Zarządzenie nr 1 /07 w sprawie powołania Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 2 /07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego.
Zarządzenie nr 3/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu

mieszkalnego.

Zarządzenie nr 4/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 5/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 6/07 w sprawie rozłożenia na raty budowy wodociągu.

Zarządzenie nr 7/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu budowy wodociągu.

Zarządzenie nr 8/07 w sprawie odroczenia należności z tytułu budowy wodociągu.

Zarządzenie nr 9/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 10/07 w sprawie umorzenia z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 11/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu cznszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 12/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 13/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 14/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za zużycie wody i umorzenia odsetek.

Zarządzenie nr 15/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zaległości za zużycie wody i umorzenia odsetek.

Zarządzenie nr 16/07 w sprawie umorzenia odsetek.

Zarządzenie nr 17/07 w sprawie umorzenia należności głównej i odsetek za zużycie wody.

ZARZĄDZENIE NR 18/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego   

ZARZĄDZENIE NR 19/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 20/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu mieszkalnego

ZARZĄDZENIE NR 21/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego   

ZARZĄDZENIE NR 22/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu wywozu nieczystości stałych

ZARZĄDZENIE NR 23/2007 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wywozu nieczystości stałych

Zarządzenie NR 24/07 w sprawie umorzenia należności za energię elektryczną

Zarzędzenie nr 25/07 w sprawie umorzenia odsetek za złużycie wody w/g wodomirza

Zarządzenie nr 26/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego

Zarządzenie nr 27/07 w sprawie umorzenia odsetek za złużycie wody w/g wodomirza

Zarządzenie nr 28/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 29/07 w sprawie umorzenia z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 30/07 w sprawie umorzenia z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 31/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 32/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 33/07 w sprawie umorzenia z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 34/07 w sprawie umorzenia z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 35/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 36/07 w sprawie umorzenia odsetek za zużycie wody w/g wodomierza.

Zarządzenie nr 37/07 w sprawie umorzenia należności za wywóz nieczystości płynnych.

Zarządzenie nr 38/07 w sprawie umorzenia należności za wywóz nieczystości płynnych.

Zarządzenie nr 39/07 w sprawie umorzenia należności za zużycie wody w/g wodomierza.

Zarządzenie nr 40/07 w sprawie rozłożenia na raty należności za zużycie wody w/g wodomierza.

Zarządzenie nr 41/07 w sprawie rozłożenia na raty należności za wywóz nieczystości płynnych.

Zarządzenie nr 42/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 43/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 44/07 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarzędzenie nr 45/07 w sprawie umorzenia odsetek za złużycie wody w/g wodomirza

Zarządzenie nr 46/07 w sprawie odroczenia należności za zużycie wody w/g wodomierza

Zarządzenie nr 47/07 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2007 roku.

s.1

s.2

Zarządzenie nr 48/07 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2007 rok.

Zarządzenie 49/07 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.

Zarządzenie nr 50/07 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2007 rok.

Zarządzenie nr 51/07 w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Gminy Krzyżanów

Zarządzenie nr 52/07 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2007 rok.

Zarządzenie nr 53/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na 2007 rok.

Zarządzenie nr 54/07 w sprawie przekazania podległej jednostce - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzyżanowie informacji o ostatechnych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.

Zarządzenie nr 57/07 w sprawie regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Krzyżanów.

Zarządzenie nr 59/07 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 kwietnia 2007 roku.

s.1

s.2

Zarządzenie nr 61/07   w sprawie umorzenia należności z tytułu   wywozu nieczystości

Zarządzenie nr 62/07 w   sprawie umorzenia należności za zużycie wody w/g wodomierza                   

Zarządzenie nr  66/07 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 11 czerwca 2007 roku.

Zarządzenie nr 68/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu   czynszu mieszkalnego

Zarządzenie nr 69/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu   czynszu mieszkalnego

Zarządzenie nr 72/07 w   sprawie umorzenia należności za zużycie wody w/g wodomierza         

Zarządzenie nr 73/07  w   sprawie umorzenia należności za zużycie wody w/g wodomierza    

Zarządzenie nr 74/07    w   sprawie umorzenia należności za wywóz nieczystości płynnych  

Zarządzenie nr 76/07 w sprawie rozłożenia na raty należności za wywóz nieczystości płynnych.

Zarządzenie nr 77/07 w sprawie rozłożenia na raty należności za zużycie wody w/g wodomierza i umorzenia odsetek

Zarządzenie nr 80/07  w   sprawie odroczenia należności za zużycie wody w/g wodomierza wobec   [...] zam. [...] 99-314 Krzyżanów

Zarządzenie nr 81/07 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 82/07 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia   12 lipca 2007r.

Zarządzenie nr 83/07 w sprawie powołania KOMISJI   PRZETARGOWEJ.

Zarządzenie nr 85/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu podłączenia telefonu.

Zarządzenie nr 86/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu podłączenia telefonu.

Zarządzenie nr 87/07 w sprawie odroczenia należności z tytułu budowy wodociągu.

Zarządzenie nr 89/07    w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2007 rok.

Zarządzenie nr 91/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 92/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu   czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 99/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 100/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu   czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 101/07 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 14 września   2007 r.

  Zarządzenie nr 102/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

  Zarządzenie nr 103/07 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów   informatycznej   obsługi komisji obwodowych.

 

Zarządzenie nr 104/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krzyżanów na 2007 rok.

 

Zarządzenie nr 105/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na 2007 rok.

 

Zarządzenie nr 106/07  w   sprawie umorzenia należności pieniężnych za zużycie wody w/g   wskazań wodomierza.

 

Zarządzenie nr 107/07 w   sprawie umorzenia należności pieniężnych za zużycie wody   w/g   wskazań wodomierza.

 

Zarządzenie nr 108/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu   czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 109/07 w sprawie rozłożenia na raty   należności z tytułu korzystania z przyłącza bez wodomierza.

 

Zarządzenie nr 110/07 w sprawie rozłożenia na raty   należności z tytułu   czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 111/07 w   sprawie   odroczenia należności pieniężnych za zużycie wody   w/g   wskazań wodomierza   wobec Pana.[...] zam.[...] 99-314 Krzyżanów.

 

Zarządzenie nr 112/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzyżanów na 2007 rok.

 

Zarządzenie nr 113/07 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 118/07 w sprawie rozłożenia na raty  należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 119/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 120/07  w sprawie rozłożenia na raty  należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 121 nr/07 w sprawie rozłożenia na raty  należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 122/07 w sprawie odroczenia należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 126/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu  czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 127/07 w sprawie umorzenia należności z tytułu  wywozu nieczystości stałych.

 

Zarządzenie nr 128/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 129/07 w sprawie rozłożenia na raty  należności z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie 130/07 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu budowy wodociagu.

 

Zarządzenie nr 131/07 w sprawie rozłożenia na raty  należności z tytułu budowy wodociagu

Zarządzenie nr 132/07 w  sprawie  umorzenia należności pieniężnych za zużycie wody w/g  wskazań wodomierza i wywozu nieczystości płynnych  wobec  Pani [...] zam.[...] .

 

Zarządzenie nr 133/07 w  sprawie  umorzenia należności pieniężnych za zużycie wody  w/g  wskazań wodomierza  wobec Pana. [...] zam .[...].

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-03 16:01:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-10 20:18:54
  • Liczba odsłon: 1389
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661776]

przewiń do góry