Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
180 19.10.2020 r. - Przetarg nieograniczony "Dostawa ciągnika rolniczego, kosiarki bijakowej wysięgnikowej z głowicą koszącą oraz kosiarki bijakowej tylno-bocznej" Idziak Danuta 2020-11-04
159 17.08.2018 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157E na odcinku 430 mb w miejscowości Krzyżanówek w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2020-09-14
161 03.12.2018 r. - Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-09-14
162 28.03.2019 r. Przetarg nieograniczony "Głęboka termomodernizacja budynków strażnic wraz z remontem pomieszczeń OSP Ktery i OSP Wały" Idziak Danuta 2020-09-14
163 13.06.2019 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku o długości 3,771 km od miejscowości Siemienice do miejscowości Ktery - etap II" Idziak Danuta 2020-09-14
165 27.09.2019 r. Przetarg nieograniczony "Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 102152E i Nr 102153E od DK 92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku" Idziak Danuta 2020-09-14
166 25.11.2019 r. Przetarg nieograniczony "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów" Idziak Danuta 2020-09-14
177 05.08.2020 r. - Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-09-14
175 31.07.2020r. - Przetarg nieograniczony - Oczyszczenie i udrożnienie rowów, odtworzenie zjazdów i zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2112E relacji Bedlno - Młogoszyn - Ktery o długości 2,512 km na odcinku od granicy gminy Bedlno do km 2+512,00 (wjazdu na wiadukt autostrady - granicy pasa autostrady) w gminie Krzyżanów Idziak Danuta 2020-09-14
173 10.07.2020 r. - Przetarg nieograniczony - Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-09-14
174 10.07.2020 r. - Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowychUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych Idziak Danuta 2020-09-14
172 19.06.2020 r. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Idziak Danuta 2020-09-14
169 20.01.2020 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa dwóch odcinków dróg o łącznej długości 0,54 km położonych w miejscowościach Zawady oraz Krzyżanówek w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2020-09-14
160 29.11.2018 r.- Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zakup energii elektrycznej Idziak Danuta 2018-12-12
154 08.06.2017 r. - Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników Gminy Krzyżanów oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci Idziak Danuta 2017-07-07
155 08.06.2017 r.- Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz szkolne ubezpieczenie Zamawiającego Idziak Danuta 2017-07-07
151 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Remont nawierzchni chodników, placów oraz zjazdów na przyległe posesje wraz z korektą geometrii jezdni w pasie drogi powiatowej Nr 2112E Bedlno - Młogoszyn - Ktery we wsi Łęki Kościelne" Idziak Danuta 2017-04-04
150 Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku o długości 3,75 km od miejscowości Młogoszyn do miejscowości Siemienice oraz remont drogi wewnętrznej w miejscowości Malewo" Idziak Danuta 2017-02-23
149 Przetarg ofertowy na sprzedaż beczki asenizacyjnej - Zarządzenie nr 38/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 maja 2016 r. Idziak Danuta 2016-05-24
146 Przetarg nieograniczony na: Budowa stadionu sportowego w Krzyżanowie Idziak Danuta 2016-05-06
141 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół - Krzyżanów do węzła autostrady A1 „Kutno-Wschód” Idziak Danuta 2016-02-09
139 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2016-01-08
138 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej Idziak Danuta 2016-01-05
135 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Krzyżanów oraz rozbudowę i przebudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie Idziak Danuta 2015-05-25
133 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg powiatowych i remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2015-05-18
134 Przetarg nieograniczony-dostawa ciągnika z beczką asenizacyjną dla Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2015-04-13
131 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2015-01-02
130 Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-10-02
129 Przetarg nieograniczony na "Przedszkole-start w przyszłość" - dostawa i montaż placów zabaw, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych dla potrzeb dzieci w wieku trzech i czterech lat w ramach Priorytrtu IX, Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Dostawa sprzętu komputerowego Idziak Danuta 2014-08-27
124 Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych Idziak Danuta 2014-07-28
126 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz szkolne ubezpieczenie Zamawiającego Idziak Danuta 2014-07-15
123 Przetarg nieograniczony na "Przedszkole start w przyszłość" - dostawa i montaż placów zabaw, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych dla potrzeb dzieci w wieku trzech i czterech lat w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Idziak Danuta 2014-06-03
121 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2014-03-11
120 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-02-05
118 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Zakup energii elektrycznej Idziak Danuta 2014-01-03
115 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-06-06
113 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2013-03-18
112 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-01-03
109 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Gimnazjum w Krzyżanowie Idziak Danuta 2012-07-16
102 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2012-01-19
96 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej Idziak Danuta 2011-11-21
94 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu dla gminy Krzyżanów na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Idziak Danuta 2011-08-31
85 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Idziak Danuta 2011-07-01
84 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY W KRZYZANOWIE Idziak Danuta 2011-06-29
93 Przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki dla Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2011-06-29
83 Rozbudowa i remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2011-03-29
76 Dostawa ( zakup ) energii elektrycznej na potrzeby GMINY KRZYŻANÓW Idziak Danuta 2011-01-13
79 Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2011-01-12
78 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2010-12-30
77 Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie Idziak Danuta 2010-12-30
70 Rozbudowa i remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2010-04-30
69 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych i Kterach Idziak Danuta 2010-04-24
67 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie Idziak Danuta 2010-02-03
65 Dostawa ( zakup ) energii elektrycznej na potrzeby GMINY KRZYŻANÓW Idziak Danuta 2009-12-29
63 Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżanowie Idziak Danuta 2009-06-09
62 Przebudowa drogi Złotniki- Kaszewy, Gmina Krzyżanów, woj. łódzkie Idziak Danuta 2009-03-17
58 Przetarg na ochronę ubezpieczeniową Idziak Danuta 2008-07-10
55 Przebudowa drogi gminnej Wierzyki-Wały, Gmina Krzyżanów, woj.łódzkie Idziak Danuta 2008-06-05
53 Przebudowa drogi gminnej Ktery-Nowe Ktery, Gmina Krzyżanów Idziak Danuta 2008-04-09
52 Przebudowa drogi gminnej Różanowice-Krzyżanówek, Gmina Krzyżanów Idziak Danuta 2008-04-09
44 Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Stefanów, Gmina Krzyżanów, woj. łódzkie Idziak Danuta 2007-06-29
45 Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsiach Złotniki i Kaszewy Dworne, Gmina Krzyżanów, woj. łódzkie Idziak Danuta 2007-06-29
47 Wymiana posadzek w budynku Gimnazjum w Krzyżanowie, Gmina Krzyżanów, woj.łódzkie Idziak Danuta 2007-06-29
43 dokumentacja na drogi Idziak Danuta 2007-06-29

[Liczba odsłon: 1673657]

przewiń do góry