Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

            Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.) wprowadziła definicję ponownego wykorzystania informacji publicznej i zgodnie z art. 23 a w/w ustawy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez:

1)      ponowne wykorzystanie informacji publicznej udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;

2)      udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej;

3)      przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną przez Urząd Gminy Krzyżanów jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

1)      źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie zapisu „ „Źródło: UG Krzyżanów”;

2)      daty wytworzenia i pozyskania informacji.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną ma obowiązek dalszego udostępniania informacji publicznej innym użytkownikom w formie pierwotnie pozyskanej z Urzędu Gminy Krzyżanów.

Urząd Gminy Krzyżanów nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania następuje na wniosek w sytuacjach gdy:

1)      informacja publiczna nie została udostępniona na stronie internetowej urzędu, chyba, ze została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki ponownego jej wykorzystywania;

2)      wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej określony jest w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012r., poz. 94)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabella Sobolewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-31 10:11:44
  • Liczba odsłon: 4896
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902103]

przewiń do góry