Informacja zgodna z pismem Wojewody Łódzkiego  znak: ZK-I.6110.156.2015  z dnia 20.10.2015 r. i art.22 ust. 4 i 5. Ustawy prawo o zgromadzeniach z  dnia 24 lipca 2015 r.

 Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 
Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marlena Życzkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 10:25:40
  • Liczba odsłon: 1095
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911600]

przewiń do góry