Uchwała Nr III/391/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu dudżetowego Gminy Krzyżanów

s. 1

s. 2

 

Uchwała Nr III/392/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów

s. 1

s. 2

 

Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2013 rok

 

 Uchwała Nr III/49/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 rok deficytu budżetowegoGminy Krzyżanów

  s. 1

  s. 2

  Uchwała Nr III/50/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanów

  s. 1

 s. 2

 

  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za I półrocze 2013 r.

  tab.1

  tab.2

  tab.3

  tab.4

  tab.5

 tab.6

  tab.7

  tab.8

  tab.9

  tab.10

 tab.11

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2013-2016 za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Rb-27S 

Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-UZ, Rb-Z

Sprawozdanie Rb-N, Rb-27S

Sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S

Sprawozdanie Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za 2013 rok - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 września 2014 r. poz. 3291 -  https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2014/3291/akt.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-07 16:55:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 10:30:47
  • Liczba odsłon: 1320
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1812943]

przewiń do góry