Uchwała Nr XXV/289/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XXV/288/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 października 2018 r. poz. 5459

Uchwała Nr XXV/286/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  19 października 2018 r. poz. 5458

Uchwała Nr XXV/285/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanów, warunków, zasad oraz opłat za korzystanie z tych obiektów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 października 2018 r. poz. 5457

Uchwała Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 października 2018 r.  poz. 5456

Uchwała Nr XXV/283/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXV/150/09 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie transportu zbiorowego

Uchwała Nr XXV/282/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 października 2018 r. poz. 5455

Uchwała Nr XXV/281/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Uchwała Nr XXV/280/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/80/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żakowice -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5131

Uchwała Nr XXV/279/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/79/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Złotniki -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5130

Uchwała Nr XXV/278/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/78/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyręby Siemienickie -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5129

Uchwała Nr XXV/277/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/77/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechowice  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5128

Uchwała Nr XXV/276/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/76/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władysławów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5127

Uchwała Nr XXV/275/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/75/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzyki -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5126

Uchwała Nr XXV/274/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/74/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wały -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5125

Uchwała Nr XXV/273/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/73/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stefanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5124

Uchwała Nr XXV/272/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/72/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokół -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5123

Uchwała Nr XXV/271/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/71/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siemieniczki -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5122

Uchwała Nr XXV/270/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/70/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siemienice -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5121

Uchwała Nr XXV/269/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/69/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybie -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5120

Uchwała Nr XXV/268/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/68/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rustów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5119

Uchwała Nr XXV/267/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/67/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różanowice -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5118

Uchwała Nr XXV/266/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/66/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Psurze -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5117

Uchwała Nr XXV/265/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/65/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5116

Uchwała Nr XXV/264/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/64/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Ktery -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5115

Uchwała Nr XXV/263/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/63/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Młogoszyn -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5114

Uchwała Nr XXV/262/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/62/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Micin -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5113

Uchwała Nr XXV/261/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/61/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marcinów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5112

Uchwała Nr XXV/260/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/60/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Malewo -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5111

Uchwała Nr XXV/259/2018   Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/59/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łęki Kościelne -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5110

Uchwała Nr XXV/258/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/58/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuchary -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5109

Uchwała Nr XXV/257/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/57/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ktery -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5108

Uchwała Nr XXV/256/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/56/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanówek -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5107

Uchwała Nr XXV/255/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/55/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5106

Uchwała Nr XXV/254/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/54/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaszewy Tarnowskie -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.   poz. 5105

Uchwała Nr XXV/253/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/53/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaszewy-Kolonia -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5104

Uchwała Nr XXV/252/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/52/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaszewy Dworne -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5103

Uchwała Nr XXV/251/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/51/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Julianów -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  5 października 2018 r.  poz. 5102

Uchwała Nr XXV/250/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr V/50/2015 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goliszew -  pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 5 października 2018 r. poz. 5101

Uchwała Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Krzyżanów - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 października 2018 r. poz. 5013

Uchwała Nr XXV/248/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXV/247/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok

Uchwała Nr XXIV/246/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 20 lipca 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXIII/240/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów na lata 2018-2019 - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. poz. 4081

Uchwała Nr XXIV/245/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXIV/244/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok

Uchwała Nr XXIII/243/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Krzyżanów -   pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 lipca 2018 r. poz.   3333  

Uchwała Nr XXIII/242/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzyżanów -   pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 lipca 2018 r. poz.   3332  

Uchwała Nr XXIII/241/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzyżanów  

Uchwała Nr XXIII/240/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Krzyżanów na lata 2018-2019 -   pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 lipca 2018 r. poz.   3331  

Uchwała Nr XXIII/239/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych -   pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 lipca 2018 r. poz. 3330  

Uchwała Nr XXIII/238/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr XVI/187/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla części obszaru miejscowości Sokół, obejmującego działkę nr ewid. 18 obręb geodezyjny Sokół

Uchwała Nr XXIII/237/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 lipca 2018r.  poz. 3329

Uchwała Nr XXIII/236/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych

Uchwała Nr XXIII/235/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXIII/234/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok

Uchwała Nr XXIII/233/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  u dzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzyżanów za 2017 rok

 Uchwała Nr XXIII/232/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/231/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XXII/230/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krzyżanów   Uchwała Nr XXII/229/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XXII/228/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2018” - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. poz. 2005


Uchwała Nr XXII/227/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. poz. 2004

Uchwała Nr XXII/226/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Uchwała Nr XXII/225/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. poz. 2003

Uchwała Nr XXII/224/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.  poz. 2002

Uchwała Nr XXII/223/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku
Uchwała Nr XXII/222/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXII/221/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok
Uchwała Nr XXI/220/201 8 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę

Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Uchwała Nr XXI/219/201 8 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok

Uchwała Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 26 stycznia 2018 r. poz. 495
Uchwała Nr XX/217/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021
Uchwała Nr XX/216/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XX/215/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Łęki Kościelne, Łęki Górne, Łęki Majątek, Łęki Łąki, Młogoszyn, Stefanów oraz Władysławów

Uchwała Nr XX/214/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Uchwała Nr XX/213/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Młogoszynie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie oraz zmiany statutu - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. poz. 298

Uchwała Nr XX/212/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020

Uchwała Nr XX/211/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/210/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie

przekazania według właściwości skargi pana [...] w części dotyczącej wydania decyzji na wycięcie drzew oraz decyzji środowiskowej organowi właściwemu – Wójtowi Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XIX/209/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzyżanów”

Uchwała Nr XIX/208/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie

Uchwała Nr XIX/207/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Kterach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Władysława Szafera w Kterach


Uchwała Nr XIX/206/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych

Uchwała Nr XIX/205/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała Nr XIX/204/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie chwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XIX/203/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Uchwała Nr XIX/202/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

Uchwała Nr XIX/201/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2018 roku - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2017 r. poz. 4985

Uchwała Nr XIX/200/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/199/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XVIII/198/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020

Uchwała Nr XVIII/197/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 rok

  Uchwała Nr XVII/196/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanów

Uchwała Nr XVII/195/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/175/2017 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2017 r.  poz. 2968

Uchwała Nr XVII/194/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych

Uchwała Nr XVII/193/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 2 czerwca 2017 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2017 r. poz. 2734