Zarządzenie Nr 75/OG/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży kosiarki ciągnikowej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów
 
Zarządzenie Nr 74/OG/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie Nr 73/OG/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krzyżanów
 
Zarządzenie Nr 52/2020/OG Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie Nr 51/2020/OG Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę 
 
    Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie  zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych - pub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 2 czerwca 2020 r. poz.3086
 
  Zarządzenie Nr 22/OG/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania
 
  Zarządzenie Nr 21/OG/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Malewo
 
  Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Krzyżanów
 
  Zarządzenie Nr 17/OG/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność gminy
 
  Zarządzenie Nr 16/OG/2020 W ójta Gminy Krzyżanów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu w lokalach gminnych oraz opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 
 Zarządzenie Nr 7/OG/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych , zespołów wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzyżanów jest organem prowadzącym
 
  Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w dzierżawę
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-31 13:06:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 13:05:59
  • Liczba odsłon: 1034
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1674576]

przewiń do góry