Zarządzenie Nr 15/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości z tytułu rat na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

  Zarządzenie Nr 19/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

   Zarządzenie Nr 28/OG/2015   Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie umorzenia należności głównej oraz odsetek od zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego

    Zarządzenie Nr 29/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w   sprawie   odroczenia terminu zapłaty zaległości z tytułu wieczystego  użytkowania   gruntu

  

    Zarządzenie Nr 41/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie umorzenia należności głównej oraz odsetek od zaległości z tytułu zużycia energii elektrycznej

    Zarządzenie Nr 51/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im . II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino   w Krzyżanowie oraz wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej

  Zarządzenie Nr 58/OG/2015   Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3 lipca 2015 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw              

  Zarządzenie Nr 59/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  Zarządzenie Nr 66/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego  

  Zarządzenie Nr 67/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  


  Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie s zczegółowych zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla   członków Ochotniczych Straży Pożarnych   z terenu gminy   Krzyżanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu   pożarniczym


Zarządzenie Nr 90/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 25 listopada 2015 r . w sprawie umorzenia należności głównej od zaległości z tytułu zużycia energii elektrycznej  Zarządzenie Nr 99/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży beczki asenizacyjnej stanowiącej własność Gminy Krzyżanów


  Zarządzenie Nr 100/OG/2015 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-10 13:49:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 12:01:56
  • Liczba odsłon: 1328
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1674789]

przewiń do góry