Zarządzenie nr 1/2011 W sprawie   zmiany Zarządzenia nr 1/2007 z dnia 12.01.2007r. w sprawie powołania Gminnej  Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie nr 8/2011  w sprawie ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Krzyżanowie, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzyżanowie

Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących dla pracowników Urzędu Gminy w   Krzyżanowie zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi.

Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości gruntowej   położonej w Kaszewach Dwornych,

działka nr 69/4 o pow. 0,1056 ha.

 

  Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie    umorzenia   należności   za   zużycie wody oraz   umorzenie   odsetek.

 

Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie    umorzenia   należności   za   nieczystości płynne oraz   umorzenie   odsetek.

 

Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie rozłożenia należności za zużycie wody.

 

Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie regulaminu dostarczania pracownikom Urzędu Gminy Krzyżanów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia     28 marca 2011 roku.

 

Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stawisko pracy

Kierownika Referatu komunalno – Inwestycyjnego i ochrony Środowiska w    Urzędzie Gminy Krzyżanów

 

Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie    umorzenia   należności   za   zużycie wody

 

Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie    umorzenia   należności   za   zużycie wody

 

Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

 

Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia     10 maja 2011 roku.

 

Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie    umorzenia   należności   za   wywóz   nieczystości   płynnych.

 

Zarządzenie nr 48/2011 w sprawie   umorzenia   należności   za   zużycie wody

 

Zarządzenie nr 52/2011 srawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krzyżanów

 

Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie określenia realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 czerwca 2011 roku   

 

Zarządzenie nr 55/2011 w sprawie rozłożenia na raty należności za zużycie wody   

 

Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowie

 

  Zarządzenie nr 81/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2011 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 30.03.2011r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stawisko pracy Kierownika Referatu Komunalno – Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska w    Urzędzie Gminy Krzyżanów

 

  Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej    i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

  Zarządzenie 87/2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 września 2011 roku

 

  Zarządzenie nr 99/2011 w sprawie umorzenia należności za zużycie wody

 

  Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

  Zarządzenie nr 105/2011 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 16 listopada 2011 roku

 

Zarządzenie nr 111/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanów

 

Zarządzenie nr 125/2011 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 13.12.2011r. w sprawie umorzenia grzywny "niespełnienia obowiązku szkolnego"

 

 Zarządzenie nr 129/2011 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-10 18:19:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-29 23:41:28
  • Liczba odsłon: 1729
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1813034]

przewiń do góry