Zarządzenie nr 1/09 w sprawie umorzenia   odsetek z tytułu należności   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 2/09 w sprawie rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 3/09 w sprawie wprowadzenia instrukcji regulującej gospodarkę samochodową oraz sprzętem silnikowym Gminy Krzyżanów użytkowanym nieodpłatnie przez   Ochotnicze Straże   Pożarne z terenu Gminy Krzyżanów.

Zarządzenie nr 4/09 w sprawie   wprowadzenia instrukcji regulującej gospodarkę    samochodową w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 5/09 w sprawie powołania komisji socjalnej.

Zarządzenie nr 6/09 w sprawie służby przygotowawczej z dnia 10 lutego 2009 roku

Zarządzenie nr 7/09 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stawisko pracy inspektora ds. ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 8/09 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 10 lutego 2009 roku.

Zarządzenie nr 13/09 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkaniowego.

Zarządzenie nr 17/09 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego .

Zarządzenie nr 18/09 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 19/09 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu wywozu nieczystości płynnych.

Zarządzenie nr 20/09 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 21/09 w sprawie : szczegółowych zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych   z terenu gminy Krzyżanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie nr 30/09 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkaniowego wobec Pani [...] zam. [...], 99-314 Krzyżanów

Zarządzenie nr 31/09 w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu mieszkaniowego wobec Pani [...] zam. [...], 99-314 Krzyżanów

Zarządzenie nr 32/09   w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu mieszkaniowego wobec Pani [...] zam. (...) , 99-314 Krzyżanów

Zarządzenie nr 34/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 37/09 w sprawie umorzenia należności z tytułu   czynszu mieszkalnego

Zarządzenie nr 38/09 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego

Zarządzenie nr 39/09 w sprawie umorzenia należności z tytułu   budowy wodociągu wobec Pani [...] zam [...]

Zarządzenie nr 40/09 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu   budowy wodociągu wobec Pani [...] zam [...]

Zarządzenie nr 42/09 w sprawie umorzenia odsetek od   należności   z tytułu przyłącza telefonicznego

Zarządzenie nr 43/09 w sprawie rozłożenia na raty   należności z tytułu przyłącza telefonicznego

Zarządzenie nr 44/09 w sprawie umorzenia należności z tytułu   czynszu mieszkalnego

Zarządzenie nr 45/09   w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego

Zarządzenie nr 46/09 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego

Zarządzenie nr 47/09 w sprawie powołania   Komisji   Zdrowotnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie nr 48/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzyżanów.

Zarządzenie nr 50/09 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie nr 52/09 W sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych urzędu gminy w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 53/09 W sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie .

Zarządzenie nr 54/09 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Krzyżanów regulaminu okresowej oceny pracowników.

Zarządzenie nr 55/09  w   sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Krzyżanów

Zarządzenie nr 56/09 w sprawie umorzenia należności z tytułu   zużycia wody w/g   wodomierza.

Zarządzenie nr 57/09 w sprawie rozłożenia na raty   należności z tytułu budowy wodociągu

Zarządzenie nr 58/09 w sprawie rozłożenia na raty   należności z tytułu budowy wodociągu

Zarządzenie nr 67/09 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę   do funkcjonowania w warunkach specjalnych .

Zarządzenie nr 66/09 w sprawie umorzenia należności za zużycie wody i odsetek.

Zarządzenie nr 68/09 w sprawie utworzenia   formacji obrony cywilnej

Zarządzenie nr 69/09 zmieniające Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 20.03.2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 70/09 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stawisko pracy    ds. działalności gospodarczej i obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie.

Zarządzenie nr 78/09 sprawie rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody wg wodomierza .

Zarządzenie nr 79/09 w sprawie umorzenia   odsetek z tytułu   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 80/09 w sprawie umorzenia    należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 81/09 sprawie rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 82/09 w sprawie   odroczenia   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 97/09  w sprawie wyznaczenia dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego   tygodnia pracy w inny dzień tygodnia niż sobota

Zarządzenie nr 99/09 w sprawie   odroczenia   należności   za   zużycie wody wg wodomierza.  

Zarządzenie nr 100/09    w sprawie   odroczenia   należności   za   wywóz   nieczystości   płynnych.  

Zarządzenie nr 101/09    w sprawie   umorzenia należności   za   zużycie   wody.  

Zarządzenie nr 102/09  w   sprawie   rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody.

  Zarządzenie nr 103/09 w sprawie   rozłożenia na raty należności z tytułu wywozu nieczystości płynnych.     

Zarządzenie nr 107/09  w sprawie   rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody.  

Zarządzenie nr 108/09  w sprawie umorzenia   odsetek z tytułu   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 109/09 w sprawie rozłożenia na raty   należności za   zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 110/09 w sprawie   umorzenia odsetek z tytułu należności za zużycie wody.       

      

      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-04 18:03:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-29 09:47:00
  • Liczba odsłon: 1861
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911780]

przewiń do góry