Rok 2014

 Terminarz wywozu odpadów z terenu Gminy Krzyżanów na 2014 rok

    Terminarz wywozu odpadów z terenu Gminy Krzyżanów - od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.   

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Uchwała Nr XVIII/152/2013 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 kwietnia 2013 r.    zmieniająca uchwałę Nr XVI/128/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opub. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz.2741 https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2013/2741/akt.pdf

 

Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat 

  Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 

  Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy https://ugkrzyzanow.bip.org.plziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3406

 

Plan gospodarki odpadami

 

Uchwała nr XIII/89/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów.

Sprawozdanie z 31 marca 2009 r. z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami (Uchwała nr XXXIV/222/06 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 4 sierpnia 2006 r.) w gminie Krzyżanów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edyta Gęsigóra
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 11:26:49
  • Liczba odsłon: 5400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911772]

przewiń do góry