Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
173 10.07.2020 r. = Przetarg nieograniczony - Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-07-10
172 19.06.2020 r. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Idziak Danuta 2020-06-19
171 23.04.2020 r. - Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-04-23
170 04.03.2020 r. - Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2020-03-04
169 20.01.2020 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa dwóch odcinków dróg o łącznej długości 0,54 km położonych w miejscowościach Zawady oraz Krzyżanówek w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2020-01-20
166 25.11.2019 r. Przetarg nieograniczony "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów" Idziak Danuta 2019-11-26
165 27.09.2019 r. Przetarg nieograniczony "Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 102152E i Nr 102153E od DK 92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku" Idziak Danuta 2019-09-27
163 13.06.2019 r. - Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku o długości 3,771 km od miejscowości Siemienice do miejscowości Ktery - etap II" Idziak Danuta 2019-06-13
162 28.03.2019 r. Przetarg nieograniczony "Głęboka termomodernizacja budynków strażnic wraz z remontem pomieszczeń OSP Ktery i OSP Wały" Idziak Danuta 2019-03-28
161 03.12.2018 r. - Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2018-12-03
160 29.11.2018 r.- Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zakup energii elektrycznej Idziak Danuta 2018-11-30
159 17.08.2018 r. - Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157E na odcinku 430 mb w miejscowości Krzyżanówek w gminie Krzyżanów Idziak Danuta 2018-08-17
158 Przetarg nieograniczony "Przebudowa siedmiu odcinków dróg gminnych o łącznej długości 4,465 km w miejscowościach: Brony, Kaszewy Dworne, Kaszewy Kościelne, Łęki Górne, Władysławów, Wojciechowice, Złotniki w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-06-25
157 12.04.2018 r. Przetarg nieograniczony "Wykonanie terenu rekreacyjnego nad stawem w miejscowościach Ktery i Marcinów w Gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-04-13
156 24.01.2018 r. -Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości3,992 km w miejscowościach: Kaszewy Dworne, Krzyżanówek, Rustów, Władysławów w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2018-01-24
155 08.06.2017 r.- Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Idziak Danuta 2017-06-09
154 08.06.2017 r. - Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników Gminy Krzyżanów oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci Idziak Danuta 2017-06-08
153 25.04.2017 r. - Przetarg nieograniczony "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2017-04-25
152 Przetarg nieograniczony "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2017-04-04
151 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Remont nawierzchni chodników, placów oraz zjazdów na przyległe posesje wraz z korektą geometrii jezdni w pasie drogi powiatowej Nr 2112E Bedlno - Młogoszyn - Ktery we wsi Łęki Kościelne" Idziak Danuta 2017-03-03
150 Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2112E na odcinku o długości 3,75 km od miejscowości Młogoszyn do miejscowości Siemienice oraz remont drogi wewnętrznej w miejscowości Malewo" Idziak Danuta 2017-01-23
149 Przetarg ofertowy na sprzedaż beczki asenizacyjnej - Zarządzenie nr 38/OG/2016 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 maja 2016 r. Idziak Danuta 2016-05-17
146 Przetarg nieograniczony na: Budowa stadionu sportowego w Krzyżanowie Idziak Danuta 2016-04-04
144 Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego w Krzyżanowie Idziak Danuta 2016-03-08
141 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół - Krzyżanów do węzła autostrady A1 „Kutno-Wschód” Idziak Danuta 2016-01-22
139 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2015-12-31
138 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej Idziak Danuta 2015-12-23
137 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2015-12-16
136 Przetarg ofertowy beczki asenizacyjnej Idziak Danuta 2015-12-15
135 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Gminy Krzyżanów oraz rozbudowę i przebudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie Idziak Danuta 2015-05-04
134 Przetarg nieograniczony-dostawa ciągnika z beczką asenizacyjną dla Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2015-03-17
133 Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg powiatowych i remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2015-03-09
132 Przetarg nieograniczony - dostawa ciągnika z beczką asenizacyjną dla Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2015-02-24
131 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-12-11
130 Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-08-29
129 Przetarg nieograniczony na "przedszkole-start w przyszłość" - dostawa i montaż placów zabaw, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych dla potrzeb dzieci w wieku yrzech i czterech lat w ramach Priorytrtu IX, Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Dostawa sprzętu komputerowego Idziak Danuta 2014-08-13
128 Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-08-11
126 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz szkolne ubezpieczenie Zamawiającego Idziak Danuta 2014-06-18
125 Przetarg nieograniczony na "Przedszkole start w przyszłość" - dostawa i montaż placów zabaw, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych dla potrzeb dzieci w wieku trzech i czterech lat w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Idziak Danuta 2014-06-05
124 Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych Idziak Danuta 2014-05-29
123 Przetarg nieograniczony na "Przedszkole start w przyszłość" - dostawa i montaż placów zabaw, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych dla potrzeb dzieci w wieku trzech i czterech lat w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Idziak Danuta 2014-05-22
121 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2014-02-20
120 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2014-01-22
118 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Zakup energii elektrycznej Idziak Danuta 2013-12-13
115 Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2013-05-14
113 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2013-02-19
112 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2012-12-21
111 Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów" Idziak Danuta 2012-09-28
110 Przetarg nieograniczony na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2012-07-16
109 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Gimnazjum w Krzyżanowie Idziak Danuta 2012-06-22
108 Przetrag nieograniczony na: budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne w gminie Krzyżanów Idziak Danuta 2012-04-18
107 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2012-04-16
105 Przetarg nieograniczony na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2012-02-23
104 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Gimnazjum w Krzyżanowie Idziak Danuta 2012-02-01
102 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2012-01-02
99 Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Młogoszyn i Kaszewy Kolonia Idziak Danuta 2011-12-29
98 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Konary Idziak Danuta 2011-12-29
97 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Młogoszyn i Kaszewy Kolonia Idziak Danuta 2011-12-29
96 Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej Idziak Danuta 2011-10-06
94 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu dla gminy Krzyżanów na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Idziak Danuta 2011-08-05
93 Przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki dla Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2011-06-15
92 przetarg Idziak Danuta 2011-06-12
91 koparka Idziak Danuta 2011-06-10
90 prt Idziak Danuta 2011-06-10
89 Przetarg nieograniczony Idziak Danuta 2011-06-10
88 koko Idziak Danuta 2011-06-10
87 kokos\k Idziak Danuta 2011-06-10
86 kokoszka Idziak Danuta 2011-06-10
85 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Idziak Danuta 2011-06-08
84 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY W KRZYZANOWIE Idziak Danuta 2011-06-07
83 Rozbudowa i remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2011-03-02
82 Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków Idziak Danuta 2011-03-02
79 Odłapywanie, hotelowanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2010-12-30
78 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2010-12-16
77 Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie Idziak Danuta 2010-12-10
76 Dostawa ( zakup ) energii elektrycznej na potrzeby GMINY KRZYŻANÓW Idziak Danuta 2010-12-04
73 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych gmina Krzyżanów Idziak Danuta 2010-08-23
72 Plac zabaw przy szkole podstawowej w Kaszewach Dwornych gmina Krzyżanów. Idziak Danuta 2010-07-30
70 Rozbudowa i remont nawierzchni dróg gminnych Idziak Danuta 2010-03-29
69 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych i Kterach Idziak Danuta 2010-03-15
68 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych i Kterach Idziak Danuta 2010-01-13
67 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanowie Idziak Danuta 2009-12-29
66 Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95i Pb98 w 2010 r. do pojazdów Gminy Krzyżanów Idziak Danuta 2009-12-10
65 Dostawa ( zakup ) energii elektrycznej na potrzeby GMINY KRZYŻANÓW Idziak Danuta 2009-11-25
63 Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżanowie Idziak Danuta 2009-05-14
62 Przebudowa drogi Złotniki- Kaszewy, Gmina Krzyżanów, woj. łódzkie Idziak Danuta 2009-02-23
58 Przetarg na ochronę ubezpieczeniową Idziak Danuta 2008-06-30
55 Przebudowa drogi gminnej Wierzyki-Wały, Gmina Krzyżanów, woj.łódzkie Idziak Danuta 2008-05-06
53 Przebudowa drogi gminnej Ktery-Nowe Ktery, Gmina Krzyżanów Idziak Danuta 2008-03-17
52 Przebudowa drogi gminnej Różanowice-Krzyżanówek, Gmina Krzyżanów Idziak Danuta 2008-03-14
47 Wymiana posadzek w budynku Gimnazjum w Krzyżanowie, Gmina Krzyżanów, woj.łódzkie Idziak Danuta 2007-04-18
45 Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsiach Złotniki i Kaszewy Dworne, Gmina Krzyżanów, woj. łódzkie Idziak Danuta 2007-04-12
44 Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Stefanów, Gmina Krzyżanów, woj. łódzkie Idziak Danuta 2007-04-12
43 dokumentacja na drogi Idziak Danuta 2007-04-04
38 wykonanie konserwacji instalacji wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Kterach SK Sobolewska Izabela 2006-11-14
37 przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego Sobolewska Izabela 2006-10-04
36 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pochodzącej z majątku ziemskiego w Siemienicach Sobolewska Izabela 2006-08-29
35 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont dróg Sobolewska Izabela 2006-08-23
29 ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegajacym na dożywianiu dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku Sobolewska Izabela 2006-07-20
28 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dróg we Władysławowie i Różanowicach Sobolewska Izabela 2006-06-23
27 przetarg nieograniczony na remont drogi w Różanowicach, gm. Krzyżanów,woj. łódzkie Sobolewska Izabela 2006-06-22
25 przetarg nieograniczony na remont drogi Psurze - Kaszewy Dworne Sobolewska Izabela 2006-06-06
24 przetarg niegraniczony na remont drogi w Goliszewie Sobolewska Izabela 2006-06-06
23 przetarg nieograniczony na remont drogi w Micinie Sobolewska Izabela 2006-06-06
20 wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych Sobolewska Izabela 2006-05-16
19 przebudowa drogi do pól w Micinie, gm. Krzyżanów Sobolewska Izabela 2006-04-21
12 remont drogi gminnej w miejscowości Psurze Sobolewska Izabela 2005-05-20
11 przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Ktery A Sobolewska Izabela 2005-05-20
9 przetarg nieograniczony na remont dachu budynku Urzędu Gminy w Krzyżanowie Sobolewska Izabela 2005-04-11
7 Droga Krzyżanów - Parcel Sobolewska Izabela 2005-03-21
5 Remont drogi w miejscowowści Kaszewy Tarnowskie gm. Krzyżanów Sobolewska Izabela 2004-07-02

[Liczba odsłon: 1911745]

przewiń do góry