Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wójt Gminy Tomasz Jakubowski

 

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Magdalena Popławska 

                                                                 tel. 24 356 29 03

 

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy :    

  1) przyjmowanie oświadczeń o:

    a) wstąpieniu w związek małżeński,

    b) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

    c) powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

    d) uznaniu dziecka,

    e) uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,

     f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki

    g) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego

2) ustanawianie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne;

3) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych;

4) sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, prowadzenie ksiąg aktów małżeństw i aktów zbiorowych;

5) prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństw;

6) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów w oparciu o zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty;  

7) wydawanie wypisów i zaświadczeń;

8) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego;

9) wydawanie zaświadczeń przy zawieraniu małżeństw kanonicznych;

10) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz aktów zbiorowych, dokonywanie w księgach przypisów i wzmianek dodatkowych;

11) przekazywanie 100 - letnich ksiąg do archiwum państwowego;

12) prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego;

13) wydawanie decyzji administracyjnych, które są przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego;

14) współpraca z innymi USC, ewidencją ludności, komórkami dowodów osobistych oraz instytucjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego;

15) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;

16) zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również zakładom służby zdrowia przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowania i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości;

17) opiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;

18) prowadzenie kancelarii tajnej;

19) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

20) sprawy z zakresu cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi, pomnikami oraz Miejscami Pamięci Narodowej.

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-12 12:26:48
  • Liczba odsłon: 3400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1813028]

przewiń do góry