Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

s. 1

s. 2

s. 3

s.4

s. 5

s. 6

s. 7

s. 8

s. 9

s. 10

 

Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

s. 1

s. 2

s. 3

s. 4

s. 5

s. 6

s. 7

s. 8

s. 9

s. 10

s. 11

s. 12

s. 13

s. 14

s. 15

s. 16

s. 17

s. 18

 

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

s. 1

s. 2

s. 3

 

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

 

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

 

Uchwała nr XXVII/157/10

część opisowa

tab. i zał.

tab. nr 8

 

Uchwała Nr III/330/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzyżanów w sprawie absolutorium za 2010 rok

s. 1

s. 2

 

Uchwała Nr III/274/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Krzyżanów z wykonania budżetu za 2010 rok

s. 1

s. 2

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  Krzyżanów za rok 2010

tab.1

tab.2

tab.3

tab.4

tab.5

tab.6

tab.7

tab.8

tab.9

tab.10

tab.11

tab.12

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2010r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-17 13:40:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-11 08:34:32
  • Liczba odsłon: 1219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1676883]

przewiń do góry