Zobacz podgałęzie

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn jest tworzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 z 8 października 2001 r., poz. 1198) i rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619). Do opracowania własnych stron Biuletynu zobowiązane zostały także jednostki samorządu terytorialnego, do których zalicza się gmina Krzyżanów.

Biuletyn Informacji Publicznej wdrożony został w trzech etapach, których terminy zostały ustalone na 1 lipca 2003r., 1 stycznia 2004r. i 1 stycznia 2005r. Gmina Krzyżanów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej udostępnia przede wszystkim informacje publiczne o sobie i swoich jednostkach organizacyjnych, tzn. statusie i formie prawnej, strukturze organizacyjnej, majątku, zadaniach, kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych archiwach, rejestrach i ewidencjach, procedurach prawnych itp. Od 1 stycznia 2004 roku udostępniane są o informacje publiczne o:

1.zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

2.programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

3.stanie przyjmowanych spraw,

4.przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpieniach, stanowiskach, wnioskach i opiniach podmiotów ją przeprowadzających,

5.wystąpieniach i ocenach dokonywanych przez organy samorządowe,

6.stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych.

Od 1 stycznia 2005 roku publikowane są informacje o majątku publicznym, w tym o:

1.majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,

2.majątku podmiotów, reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

3.długu publicznym,

4.pomocy publicznej,

5.ciężarach publicznych.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krzyżanów, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-05 20:03:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-05 20:03:48
  • Liczba odsłon: 4999
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1673919]

przewiń do góry