Zarządzenie nr 01/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3.01.2008 w sprawie określania sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2007 roku.

 

Zarządzenie nr 17/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3.03.2008 w sprawie określania sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 lutego 2008 roku.

str 1

str 2

 

ZARZĄDZENIE NR 18/08 WÓJTA   GMINY   KRZYŻANÓW   Z DNIA 25.03.2008 w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie nr 22/08  Wójta Gminy Krzyżanów   z dnia 04.04.2008   w sprawie umorzenia   odsetek z tytułu należności za zużycie wody w/g wodomierza .

 

Zarządzenie nr 23/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 04.04.2008 w sprawie umorzenia należności z tytułu zużycia wody w/g wodomierza i   umorzenia odsetek ustawowych.

 

Zarządzenie nr 24/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 04.04.2008 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr nr 25/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 08.04.2008 w sprawie wyznaczenia dnia   wolnego   wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia niż sobota.

 

Zarządzenie nr 26/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 08.04.2008 w sprawie umorzenia należności z tytulu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 27/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 5.05.2008 w sprawie określania sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 kwietnia 2007 roku.

str 1

str 2

 

Zarządzenie nr 28/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 05.05.2008 w sprawie umorzenia należności z tytułu   czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 29/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 05.05.2008 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 33/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 08.05.2008 w sprawie   odroczenia należności za zużycie wody w/g   wodomierza.

 

Zarządzenie nr 34/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 13.05.2008 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej .

 

Zarządzenie nr 35/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 15.05.2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy Krzyżanów.

 

Zarządzenie nr 36/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16.05.2008 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzyżanów.

 

 

Zarządzenie nr 37/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16.05.2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krzyżanowie.

 

Zarządzenie nr 40/08 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 21.05.2008 w sprawie   odroczenia należności za zużycie wody w/g   wodomierza.

 

Zarządzenie nr 41/08 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu budowy wodociągu.

 

Zarządzenie nr 42/08 w sprawie rozłożenia na raty   należności z tytułu budowy wodociągu .

 

Zarządzenie nr 43/08 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu czynszu mieszkalnego.

 

Zarządzenie nr 44/08 w sprawie rozłożenia na raty   należności z tytułu czynszu mieszkalnego

 

Zarządzenie nr 46/08 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia   09 czerwca 2008 roku.

 

Zarządzenie nr 48/08 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. działalności gospodarczej, kasjera.

 

Zarządzenie nr 55/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości niezabudowanej   położonej w Wierzykach, działka nr 62 o pow. 1,17 ha.

 

Zarządzenie nr 56/08 w sprawie   rozłożenia na raty i umorzenia odsetek od nalezności za zużycie wody w/g wodomierza.

 

Zarządzenie nr 57/08 w sprawie umorzenia   odsetek z tytułu należności za zużycie wody w/g wodomierza.

 

Zarządzenie nr 58/08 w sprawie   rozłożenia na raty i umorzenia odsetek od należności za zużycie wody w/g wodomierza.

Zarządzenie nr 59/08 w sprawie   powołania składu osobowego Gminnej Komisji d/s szacowania   szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską   suszy   na terenie Gminy Krzyżanów.

 

Zarządzenie nr 62/08 w sprawie   powołania składu osobowego Gminnej Komisji d/s szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy   na terenie Gminy Krzyżanów.

 

Zarządzenie nr 64/08 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. działalności gospodarczej, kasjera.

 

Zarządzenie nr 67/08 w sprawie umorzenia    odsetek  za zużycie wody w/g wodomierza.

 

Zarządzenie nr 70/08 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości niezabudowanej   położonej w Wierzykach, działka nr 62 o pow. 1,17 ha.

 

Zarządzenie nr 71/08 w sprawie umorzenia należności z tytułu   budowy wodociągu.

 

Zarządzenie nr 72/08 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 12 września 2008 roku.

 

Zarządzenie nr 76/08 w sprawie umorzenia należności z tytułu   czynszu mieszkalnego.

 

Zarxądzenie nr 79/08 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia niż sobota.

 

Zarządzenie nr 89/08 w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy Krzyżanów z dnia 25 listopada 2008 roku.

 

Zarządzenie nr 93/08 w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej  na  dożywianie dzieci w szkołach w formie gorącego posiłku.

 

Zarządzenie nr 94/08 w sprawie umorzenia należności z tytułu zużycia wody wg wodomierza i wywozu nieczystości płynnych.

Zarządzenie nr 95/08 w sprawie umorzenia należności z tytułu zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 96/08 w sprawie umorzenia należności z tytułu zużycia wody wg wodomierza.

Zarządzenie nr 101/08 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zarządzenie nr 107/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krzyżanowie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-01 17:17:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-16 18:00:53
  • Liczba odsłon: 1289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662197]

przewiń do góry