INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE

 

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krzyżanów, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Dostęp do dokumentów publicznych nie podlega ograniczeniu z wyjątkiem dokumentów, których zasady udostępniania są określone w odrębnych przepisach, a w szczególności dotyczących:

akt indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

dokumentów zawierających informacje niejawne,

dokumentów zawierających informacje objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych,

dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, handlową, zawodową, bankową, ubezpieczeniową lub inne prawnie chronione informacje w tym wywiady środowiskowe,

akt osobowych pracownika, list płac, innych dokumentów pracowniczych.

Udostępnienie dokumentu publicznego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów. Wgląd do dokumentu odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach urzędowania tej jednostki w obecności pracownika wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu.

Osobami uprawnionymi do udostępnienia dokumentów są: Wójt Gminy lub osoby przez niego upoważnione.

Fakt udostępnienia dokumentów publicznych, a w szczególności rodzaj dokumentu, data i sposób jego udostępnienia, podmiot wnioskujący, podlega obowiązkowi ewidencjonowania. Ewidencja taka prowadzona jest przez Sekretariat Urzędu Gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobolewska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-05 20:00:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobolewska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-05 20:00:57
  • Liczba odsłon: 1927
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911725]

przewiń do góry