OGŁOSZENIE

 

Szanowni mieszkańcy gminy Krzyżanów

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji w Łodzi zamierza realizować inwestycję mającą na celu niezbędne prace utrzymaniowe i regulacyjne rzeki Moszczenicy służące przywróceniu bioróżnorodności rzeki oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miejscowości Piątek i przyległych do rzeki terenów rolniczych.W związku z tymtrwająprace nad „Studium rozpoznania potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych oraz regulacyjnych wód rzeki Moszczenicy”, które jest wstępną analizą możliwości realizacji inwestycji. Prace realizuje firma MGGP S.A. z Krakowa.

Ponieważ obszar w granicach Państwa gminy jest niewielki pragniemypoinformować, że dnia 20stycznia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnieo godzinie 13:00odbędzie się spotkanie dotycząceobszaru objętego studium w granicach gminy Bedlno. Wojewódzki Zarząd Melioracji w Łodzi zobowiązany jest do utrzymania koryta rzeki w należytym stanie umożliwiającym między innymi przeprowadzenie wód powodziowych. Niniejsze działania podjęte przez Wojewódzki Zarząd Melioracji w Łodzi mają służyć poprawie warunków korzystania z wód dla rolnictwa jak również ochronie przeciwpowodziowej.

Dlatego też zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych uczestnictwem izapoznaniem się z planowanymi rozwiązaniami.Na spotkaniu będzie można podzielić się swoimi opiniami i pomysłami związanymi z tematem spotkaniaw zakresie prac na obszarzePaństwagminy.Jest również możliwość zapoznania się z informacjami w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie. Opinie i pomysły można również przekazywać faksem: (012) 639 13 81, mailowo: arkadiusz.srodula@mggp.com.pl, pisemnie, osobiście lub pocztą pod adres:

MGGP S.A. – oddział w Krakowie

 Ul. Lea 112

 30-133 Kraków

 z dopiskiem „konsultacje społeczne – Moszczenica”

Zachęcamy do zapoznania się z planowaną inwestycją dla wspólnego dobra mieszkańców gminy i rozwoju gospodarczego.

Z ramienia Wykonawcy sprawę prowadzi: Arkadiusz Środula (e-mail: arkadiusz.srodula@mggp.com.pl; tel. (012) 639-17-36)

 

Pozdrawiamy serdecznie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jakub Maciejewski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 10:51:14
  • Liczba odsłon: 1193
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907671]

przewiń do góry