I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Wójta Gminy Krzyżanów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na obszarze Gminy Krzyżanów:

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

treść obwieszczenia>>>

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 25 sierpnia 2011 r. o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

treść obwieszczenia >>>

3. Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

treść Zarządzenia>>>

 

II. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:

1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

treść obwieszczenia >>>

2. Informacja Wójta Gminy Krzyżanów dla wyborców niepełnosprawnych o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

treść informacji >>> 

3. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

4. Wniosek  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

5. Wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonyvh w alfabecie Braille’a.

 

III. Obwodowe komisje wyborcze:

1. Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

2. Skład Obwodowej Komisji Wyborczej:

    - Nr 1 w Krzyżanowie

    - Nr 2 w Kaszewach Dwornych

    - Nr 3 w Kterach

    - Nr 4 w Wałach B 

 

IV. Państwowa Komisja Wyborcza

1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r.

treść obwieszczenia >>>

2. Uchwała Oaństwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

treść Uchwały >>>

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-18 18:04:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-26 22:59:31
  • Liczba odsłon: 2824
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903061]

przewiń do góry