Wybory samorządowe

I. Akty prawne, komunikaty, obwieszczenia i inne informacje dotyczące realizacji zadań Wójta Gminy Krzyżanów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na obszarze Gminy Krzyżanów:

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich  granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie.

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Krzyżanów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Rady Gminy Krzyżanów, do Rady Powiatu w Kutnie, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Wójta Gminy Krzyżanów. 

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 15 października 2014 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

II.  Geografia wyborcza:

1. Uchwała Nr XIV/113/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 października 2012 r, w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2. Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

3.  Zarządzenie Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

 

III. Gminna Komisja Wyborcza w Krzyżanowie.

     1.  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Krzyżanów oraz zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Krzyżanów.

     2. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 8 października 2014 r.

     3. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie.

     4. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

       5. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych.

      6. Uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

       7 . Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 24 paźdzriernika 2014 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Krzyżanów.

       8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 24 października 2014 r. o nieprzepeowadzeniu wyborów do Rady Gminy Krzyżanów w okręgu wyborczym nr 3.

       9. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krzyżanów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

       10. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Krzyżanów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

IV. Obwodowe komisje wyborcze:

     1. Komunikat Wójta Gminy Krzyżanów dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych..
.       Wzór zgłoszenia.

 

V. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:

  1.  Informacja  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego  

  2.  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 VI. Państwowa Komisja Wyborcza
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-31 10:53:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-06 12:42:16
  • Liczba odsłon: 3032
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1903251]

przewiń do góry