I. Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Krzyżanów:

 

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 26 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

treść obwieszczenia >>>

 

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

treść obwieszczenia >>>

 

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 21 października 2010 r. informujące o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

treść obwieszczenia >>>

 

4.    Informacja Wójta Gminy Krzyżanów o prawie udzielania pełnomocnictw do głosowania.

     treść informacji >>>


§   Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

****do pobrania

§   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

****do pobrania

 

 

5. Udostępnianie spisu wyborców

treść >>>

 

 

II. Gminna Komisja Wyborcza w Krzyżanowie:

 

 

1. Informacja o sładzie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie, jej siedzibie oraz pełnionych dyżurach

treść informacji >>>

 

2. Uchwała nr 4/2010 Gminnej   Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych   w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

3. Uchwała Nr 5/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz   wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

4. O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie

z dnia 3 listopada 2010r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr   1 w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów

5. Uchwała Nr 6/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia   3 listopada 2010 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej   listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów

 

 

III. Komunikaty Komisarza Wyborczego w Skierniewicach:

 

1. Komunikat informujący o miejscu, dacie i terminach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

treść komunikatu >>>

 

2. Komunikat w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. celem ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

treść komunikatu >>>

 

3. Komunikat o zgłaszaniu przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

treść komunikatu >>>

 

IV. Państwowa Komisja Wyborcza

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Idziak Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-02 09:58:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 07:15:37
  • Liczba odsłon: 3388
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1911777]

przewiń do góry