Wybory samorządowe 2018
    
   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
  
 
  
   I. Urzędnik wyborczy - Wiesława Rzymkowska
   
  II. Geografia wyborcza
       1. Uchwała Nr XXI/224/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
       2. Uchwała Nr XXI/225/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krzyżanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 III. Gminna Komisja Wyborcza w Krzyżanowie
        1. Komunikat  Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 12 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie, jej siedzibie, pełnionych dyżurach oraz terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Gminy Krzyżanów oraz zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Krzyżanów
        2. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Krzyżanów
        3. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych Rady Gminy Krzyżanów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
        4. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
        5. Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Krzyżanów
        6. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3
       7.   Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4
       8.  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
       9.  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
     10.  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
     11.  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
     12.  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
     13.  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
     14.  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie z dnia 3 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
       

 IV. Akty prawne, komunikaty, obwieszczenia i inne informacje dotyczące realizacji zadań Wójta Gminy Krzyżanów zawiązanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na obszarze Gminy Krzyżanów
      1. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Krzyżanów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Łódzkiego, do Rady Powiatu Kutnowskiego, do Rady Gminy Krzyżanów oraz Wójta Gminy Krzyżanów
      2. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 21 sierpnia 2018 r.   o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie w wyborach do Rady Gminy Krzyżanów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
      3. Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

  V. Informacje, komunikaty Komisarza Wyborczego
       1. Informacja z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji Komisarza Wyborczego w Łodzi II, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
        2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
        - załącznik - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
        3.   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowie
       4.  Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r.
        5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów: odrębnie dla Powiatu Kutnowskiego, Powiatu Łaskiego, Powiatu Łęczyckiego, Powiatu Łowickiego, Powiatu Pabianickiego, Powiatu Poddębickiego i Powiatu Zgierskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
         6. Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
      
 
   VI. Zarządzenia i obwieszczenia Wojewody Łódzkiego  
        1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
        2.    Zarządzenie Nr 21/2018   Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim 


  VII. Państwowa Komisja Wyborcza 

http://pkw.gov.pl/


      1.   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2.      2.  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

        3.    Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

   -    - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa


4.      4.  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
  
 

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Idziak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Idziak Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 07:26:21
  • Liczba odsłon: 1994
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1674777]

przewiń do góry